Solární ohřev vody

Solární ohřev vody je ekologický způsob přeměny solární energie na energii tepelnou. Jde o způsob, který je šetrný k životnímu prostředí.

Princip solárního ohřevu

Princip, na kterém solární zařízení přeměňují sluneční energii na tepelnou je velmi jednoduchý. Tato zařízení se nazývají solární panely a solární kolektory.

Systémy a podmínky

Aby solární kolektory pracovaly co nejúčinněji je vhodné aby byly umístěny na jižní světovou stranu. V létě může však vzniknout problém s přehřátím zařízení.

Výhody

Důvodů, proč využít právě solární energie k výrobě energie tepelné je hned několik. Přední je vztah k životnímu prostředí.

Zelená úsporám

Zelená úsporám je program Ministerstva životného prostředí jehož hlavním cílem je, aby lidé využívali více obnovitelných zdrojů energie.

Solární ohřev vody

Solární ohřev je v dnešní době velmi moderní záležitostí. A to zejména kvůli ochraně životního prostředí. Sluneční záření, na rozdíl od fosilních paliv, neuvolňuje žádné škodlivé látky. Solární energie se dá využít k ohřevu teplé užitkové vody nebo k přitápění. A to jak vody v bazénu, tak i bytových prostor. K výrobě tepelné energie ze sluneční energii se využívají solární zařízení. Především pak solární kolektory a solární panely. Jejich součástí je absorbér. Aby byly solární zařízení co nejvíce účinná, umísťují se na střechy domů, kam slunce nejvíce svítí a má větší sílu. Záleží také na kterou světovou stranu solární zařízení umístíte. Nejlepší je jižní nebo západní světová strana, kde slunce svítí nejdéle.

Princip fungování solárních zařízení je velmi jednoduchý. Solárním kolektorem protéká teplonosná kapalina, která je slunečním zářením ohřívána. Potrubím je pak tato kapalina přenášena do zásobníku. Zásobník si můžete představit třeba bojler. Zde je ohřátá kapalina umístěna pro následující použití. Postupem času se kapalina v zásobníku ochlazuje. Proto se vrací zpátky do solárního kolektoru a celý proces se znovu opakuje.  Potrubí, kterým je kapalina odváděna do zásobníku musí být vyrobeno z kvalitního materiálu a musí být dobře izolováno, aby nedocházelo k únikům tepla do okolí. Velmi dobré jsou vakuové solární kolektory, které mají mezi kolektory vakuum.

Solární ohřev vody má celou řadu výhod, pro které je dobré si solární zařízení pořídit. Mezi ty nejdůležitější výhody patří již zmíněný vliv na životní prostřední. Další výhodou , zejména v dnešní době, kdy se neustále zvyšují ceny fosilních paliv, je to, že sluneční záření je zcela zdarma. Pořizovací náklady jsou sice vyšší, ale jejich návratnost je velmi rychlá. Vynaložené finance se vám vrátí již do 4 let. Jejich účinnost je až 80%. Nejběžněji ohřívají vodu na teplotu 50%, ale v letních dnech ji dokážou ohřát až na 90 stupňů Celsia. K dalším přednostem patří to, že tato zařízení nejsou náročná na údržbu a mnoho dalšího.

I když elektrickou energií nevyužíváte na topení, stejně můžete ušetřit přechodem k jinému dodavateli. Který je ten nejvhodnější prozradí srovnání cen elektřiny.

Srovnání cen plynu u jednotlivých dodavatelů vám pomůže ušetřit, zvláště pokud zemním plynem topíte.

Solární zařízení je možné rozdělit pasivní a aktivní systémy. Jejich rozdíl spočívá v tom, že pasivní systémy ke své činnosti nepotřebují žádné další pomocné zařízení. Tato zařízení  pracují na principu skleníku. Aktivní systémy je velmi snadné nainstalovat na budovu.

Na závěr ještě pár slov o dotacích. Zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí. Jeho hlavním cílem je zajištěn realizace opatření, které vedou k úsporám energií. Tedy aby lidé využívali obnovitelné zdroje energie.  O tyto dotace mohou žádat fyzické i právnické osoby, nebo třeba obce a kraje a další. Od roku 2013 se plánuje velmi podobný program, který nese název Nová zelená úsporám.

Články

Archív

6.6.2020

Enviweb.cz - Genetika pomáhá zachraňovat cenné populace dubů

Duby patří k našim hospodářsky i ekologicky nejvýznamnějším lesním dřevinám, jejich zastoupení v lesích dnes činí 7,3 % a bude velmi pravděpodobně stoupat…Dva…

5.5.2020

Enviweb.cz - Green marketing a reklamní předměty 1: Přírodní materiály

Různé dárkové předměty jsou velmi oblíbeným a účinným marketingovým nástrojem. Jak je to ale s jejich ekologickými dopady? Dá se s reklamními dárečky…

2.5.2020

Enviweb.cz - 40 EKO VYCHYTÁVEK PRO KAŽDOU DOMÁCNOST – ZNÁTE JE?

Myslet a žít EKO, navíc snadno a jednoduše – to je, oč tu běží. Zeptali jsme se zkušených třídičů a EKO fanoušků, jaké…

O webu

Zajímáte-li se o solární ohřev vody, pak jste na našich webových stránkách na správné adrese. Zde nejdete základní informace, které potřebujete znát, abyste se v dané problematice dobře orientovali. Dozvíte se zde, co je solární ohřev vody, a na jakém principu pracuje. Dále získáte informace o tom, v čem spočívá jejich velká výhoda. Budete-li si solární zařízení pořídit, je možné získat od státu také finanční podporu a to z programu Zelená úsporám.  Naleznete zde i malý slovníček nejzákladnějších pojmů. To a mnohem více naleznete na našich webových stránkách věnovaných solárnímu ohřevu vody.