Princip solárního ohřevu vody

Princip solárního ohřevu vody

Základem k solárnímu ohřevu vody jsou solární systémy. Solárními systémy myslíme solární kolektory a solární panely. Abychom získali co nejvyšší účinnost, je nutné jejich správné umístění. Většinou se umísťují na střechy domů. Solární zařízení by měly směřovat k jihu nebo západu, kde je sluneční záření nejintenzivnější.

Solárními kolektory protéká teplonosná kapalina. Ta je vlivem slunečního záření ohřívána. Trubicemi je pak ohřátá voda odnášena do zásobníku. Jako zásobník si můžete představit třeba bojler. V tomto zásobníku se teplá kapalina uchovává pro pozdější použití. V bojleru se voda ohřívá a po následném ochlazení se voda vrací zpátky do kolektorů a celý cyklus se znovu opakuje. Trubky, kterými je teplá voda odváděna se vyrábějí nejčastěji z mědi. Rozhodně vám nedoporučujeme pořizovat trubky, které jsou vyrobeny z plastu.

Na území České republiky jsou optimální podmínky využívá sluneční energie. Solární kolektory totiž dokáží využívat sluneční záření, i když je pod mrakem, prší nebo sněží. Čerpají totiž energii z tzv. difuzního záření. Difuzní záření je sluneční záření rozptýlené v atmosféře.  Jak již bylo zmíněno, i v zimním chladném počasí je možné využívat slunečního záření. V případě, že venkovní teplota klesne pod 0°C, může dojít k zamrznutí teplonosné kapaliny v kolektorech. Abychom právě tomu zabránili, do teplonosné kapaliny se přidává nemrznoucí směs. Teplonosná kapalina neustále cirkuluje mezi solárními kolektory a výměníkem, kde předává teplo vodě. Tato voda je uvnitř zásobníku.

Aby byla účinnost solárních zařízení co nejvyšší účinnosti, solární kolektory musí být dobře izolovány, aby teplo zbytečně neutíkalo ven. Nejlepší jsou vakuové trubicové solární kolektory, kde mezi trubicemi je vytvořeno vakuum, které omezuje úniky tepla ze systému.

O webu

Zajímáte-li se o solární ohřev vody, pak jste na našich webových stránkách na správné adrese. Zde nejdete základní informace, které potřebujete znát, abyste se v dané problematice dobře orientovali. Dozvíte se zde, co je solární ohřev vody, a na jakém principu pracuje. Dále získáte informace o tom, v čem spočívá jejich velká výhoda. Budete-li si solární zařízení pořídit, je možné získat od státu také finanční podporu a to z programu Zelená úsporám.  Naleznete zde i malý slovníček nejzákladnějších pojmů. To a mnohem více naleznete na našich webových stránkách věnovaných solárnímu ohřevu vody.

Stránky webu