Zelená úsporám

Zelená úsporám

Zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí a je spravovaný Státních fondem životního prostředí. Tento program poskytuje dotace pro energetické úspory. Jistě vás zajímá, kde stát bere peníze na takové dotace. Program je financován z prodeje emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů. Tento program vám poskytne nevratné dotace na pořízení solárního systému. Program se dále vztahuje na zateplení domů, výměnu oken, pořízení rekuperace tepla a další. Jeho hlavním úkolem je zajištění realizace opatření, které vedou k úsporám energie. A využívání obnovitelných zdrojů energie.

O dotaci je možné zažádat před realizací i po realizaci. Dotaci ovšem nezískají projekty, které byly dokončené před vyhlášením programu. A kdo může vlastně o podporu žádat? Jedná se o:

  • fyzické osoby
  • bytová družstva
  • města a obce
  • podnikatelské subjekty
  • jiné právnické osoby
  • společenství vlastníků bytových jednotek

Aby vám byla poskytnuta podpora, musíte splnit celou řadu požadavků. Namátkově se jedná například o dům, který musí po provedení úpravy sloužit 15 let k bydlení či poskytování bydlení. Upravený objekt musí být zkolaudován k bydlení a jeho hlavní funkce musí být bydlení. Abyste mohli získat tyto dotace, je nutné předložit požadované doklady. Jedná se o nové projekt stávajícího objektu s uvedením použitých materiálů.

Od roku 2013 vzniká nový program s názvem Nová zelená úsporám. Stát plánuje v tomto programu poskytnout přes 1,4 miliardy korun.

O webu

Zajímáte-li se o solární ohřev vody, pak jste na našich webových stránkách na správné adrese. Zde nejdete základní informace, které potřebujete znát, abyste se v dané problematice dobře orientovali. Dozvíte se zde, co je solární ohřev vody, a na jakém principu pracuje. Dále získáte informace o tom, v čem spočívá jejich velká výhoda. Budete-li si solární zařízení pořídit, je možné získat od státu také finanční podporu a to z programu Zelená úsporám.  Naleznete zde i malý slovníček nejzákladnějších pojmů. To a mnohem více naleznete na našich webových stránkách věnovaných solárnímu ohřevu vody.

Stránky webu