Slovník pojmů

Slovník pojmů

Abyste se lépe orientovali v problematice týkající se solárního ohřevu vody, nabízíme vám slovníček základních pojmů, bez kterých se nemůže obejít.

Solární kolektor – solární kolektor tvoří základ solárních systémů. Jedná se vlastně o absorbér. Podle teplonosného média rozlišujeme kolektory kapalinové, vzduchové a kombinované. Ploché a trubicové kolektory je další členění, tentokrát podle tvaru.

Absorbér – si můžeme představit jako plochu s neodrazivým povrchem, který je tvořen trubicemi pro odvod teplonosného média. Uložíme-li absorbér pod skleněnou desku, vznikne nám sluneční kolektor, jež využívá tzv. skleníkového efektu.

Solární zásobník – je zařízení, které slouží  pro přípravu TUV. Základní podmínkou je, aby solární zásobník objemově odpovídal ploše solárního kolektoru. A to z toho důvodu, aby v létě akumuloval zachycenou sluneční energii a nedocházelo k poškození tohoto systému. Aby se nám v zásobníku nemnožily bakterie, je dobré vodu v zásobníku alespoň jedenkrát týdně ohřát.

Solární výměník tepla – je mechanismu, který musí být umístěn v zásobníku co nejníže. Plocha výměníků musí být navržena s ohledem na materiál, ze kterého jsou vyrobeny, na obíhající teplonosnou kapalinu, atp.

Teplonosná kapalina – je kapalina, která proudí kolektory, a která je působením slunečního záření ohřívána. Aby nám kapalina nezamrzla v zimních měsících, přidává se do ní nemrznoucí směs. Tato nemrznoucí směs má podobné fyzikální vlastnosti jako voda s tím rozdílem, že netuhne.

Spektrálně selektivní vrstva – touto vrstvou jsou opatřeny zejména absorbéry. Jedná se o speciální černou barvu nebo galvanické pokovení. Díky této vrstvě mají zařízení větší účinnost a dokáží zpracovat dokonce difuzní záření.

Potrubí – solárních kolektorů by mělo být co nejkratší. Kdyby voda proudila dlouhým potrubím, mohla by se zbytečně ochlazovat. Potrubí by mělo mít také kvalitní tepelnou izolaci. Nejběžněji se potrubí vyrábí  z mědi. Nejhorším materiálem je pak plast.

Oběhové čerpadlo – je zařízení, které zajišťuje oběh teplonosné kapaliny.

O webu

Zajímáte-li se o solární ohřev vody, pak jste na našich webových stránkách na správné adrese. Zde nejdete základní informace, které potřebujete znát, abyste se v dané problematice dobře orientovali. Dozvíte se zde, co je solární ohřev vody, a na jakém principu pracuje. Dále získáte informace o tom, v čem spočívá jejich velká výhoda. Budete-li si solární zařízení pořídit, je možné získat od státu také finanční podporu a to z programu Zelená úsporám.  Naleznete zde i malý slovníček nejzákladnějších pojmů. To a mnohem více naleznete na našich webových stránkách věnovaných solárnímu ohřevu vody.

Stránky webu