Solární ohřev vody

Solární ohřev vody

Solární ohřev je v dnešní době velmi oblíbeným způsobem jak získat tepelnou energii ze slunečního záření. Sluneční záření představuje největší zdroj energie na celé planetě. Na rozdíl od jiných fosilních paliv, se jedná o zdroj, který není vyčerpatelný. Další jeho velkou předností je to, že je dá využívat po celý rok. Na rozdíl od jiných zdrojů neznečišťuje životní prostředí škodlivými látkami. Na celém světě existují ale i jiné ekologické zdroje energie. Sluneční energie tedy rozhodně není jediným zdrojem.

Zařízení, která nám slouží k přeměně sluneční energie na energii tepelnou, jsou solární panely a solární kolektory. Nezbytnou součástí je také absorbér, který zajišťuje absorpci slunečního záření. Se solárním ohřevem vody se můžeme setkat i v běžné domácnosti. Využít jej můžeme k solárnímu ohřevu teplé užitkové vody,  k přitápění v objektech nebo k přitápění vody v bazénu.

Pro ohřev vody a k přitápění jsou určeny solární kolektory. Na trhu jsou k dostání různé typy těchto zařízení, které se díky  novým technologiím neustále rozvíjí. Mezi nejběžnější patří trubicové a plošné solární kolektory.  Tyto kolektory se instalují do míst, kde nejvíce svítí slunce, aby získaly co nejvíce této energie. Proto je nejvhodnější je umisťovat na střechy domů. Kolektory proudí teplonosná kapalina, která je vlivem slunečního záření ohřívána. Tato ohřátá voda dále proudí potrubím a nakonec ohřívá vodu v bojleru. U solárních systémů musí existovat vhodné zařízení, které uchová kapalinu dostatečně teplou pro pozdější použití.

Jak již bylo výše zmíněno, solární energii můžeme využívat po celý rok, proto je do kapaliny, která protéká kolektory, při dávána nemrznoucí směs. Díky ní kolektory pracují i v zimním období. Jelikož v našich klimatických podmínkách bývá velmi často zataženo, solární kolektory získávají energii z tzv. difuzního záření.

Kolektory většinou ohřívají teplotu na 50 stupňů. V letních horkých dnech, kdy slunce ostře svítí, to solární kolektory zvládnou samy bez pomocného zařízení. V takovém počasí dokážou vodu ohřát až na 90 stupňů.  V zimních měsících však musí mít doplňkový zdroj.

O webu

Zajímáte-li se o solární ohřev vody, pak jste na našich webových stránkách na správné adrese. Zde nejdete základní informace, které potřebujete znát, abyste se v dané problematice dobře orientovali. Dozvíte se zde, co je solární ohřev vody, a na jakém principu pracuje. Dále získáte informace o tom, v čem spočívá jejich velká výhoda. Budete-li si solární zařízení pořídit, je možné získat od státu také finanční podporu a to z programu Zelená úsporám.  Naleznete zde i malý slovníček nejzákladnějších pojmů. To a mnohem více naleznete na našich webových stránkách věnovaných solárnímu ohřevu vody.

Stránky webu